برودپیک

جولای 21, 2013

برودپیک از مسیر ایران

قله 8047 متری برودپیک توسط آیدین، پویا و مجتبی کوهنوردان باشگاه افشین در عصر روز سه‌شنبه 25 تیرماه 1392 از مسیری جدید به‌نام مسیر ایران فتح […]
جولای 21, 2013

برودپیک از مسیر ایران

قله 8047 متری برودپیک توسط آیدین، پویا و مجتبی کوهنوردان باشگاه افشین در عصر روز سه‌شنبه 25 تیرماه 1392 از مسیری جدید به‌نام مسیر ایران فتح […]