بازی

آوریل 18, 2013

بازی‌گران حرفه‌ای بازی‌خوری نمی‌کنند

پل نیومن تو دنیای بازی‌گری اصطلاحی هست به اسم بازی‌خوری. بعضی از بازیگرها (بیشتر حرفه‌ای‌ها) در برابر بازی‌گر مقابل خود کاری می‌کنند که تمام توجه‌ها به سمت خودشان جلب شود. به اصطلاح فوکوس می‌گیرند. این دسته از بازی‌گرها با حرکات یا دیالوگ‌های اضافی که به نقش می‌دهند باعث می‌شوند تا بیشتر اجرای خودشان دیده شود و تعادل بین نقش خود و نقش مقابل را برهم می‌زنند.
نوامبر 16, 2011

بازی: سه سکه را به شکل مساوی تقسیم کنید

بازی کردن محدود به سن خاصی نیست. در هر سنی آدم‌ها از بازی کردن لذت می‌برند. بازی ذهن را آزاد می‌کند و گاهی عاملی می‌شود برای […]