بازاریابی

فوریه 20, 2016

مرغ را بفروش

خیلی وقت‌ها با این گفتگو روبرو می‌شم که: کسی قدر من رو نمی‌دونه. من خیلی زحمت می‌کشم اما کسی درک نمی‌کنه. من کلی عرق می‌ریزم اما […]