ایران

ژوئن 22, 2014

خاطرات ایران آرژانتینی

وقتی بازی ایران و آرژانتین شروع شد، دو دقیقه‌ای از بازی نگذشته بود که برق خانه‌مان رفت. چندثانیه‌ای را در شوک بودم و نمی‌تونستم تصور کنم […]
ژوئن 22, 2014

خاطرات ایران آرژانتینی

وقتی بازی ایران و آرژانتین شروع شد، دو دقیقه‌ای از بازی نگذشته بود که برق خانه‌مان رفت. چندثانیه‌ای را در شوک بودم و نمی‌تونستم تصور کنم […]