امید

می 16, 2015

اجبار، انتخاب و امید

شروع همواره امید دارد. شروع یک رابطه، شروع یک کسب و کار، شروع یک سفر. اتفاق‌های زندگی وقتی در نقطه‌ی شروع قرار می‌گیرند، انگار امیدی اجباری […]
دسامبر 8, 2014

همیشگی‌های زندگی را باور نکن!

بهمن! ازم خواستی در زمان مناسبی با مهسا صحبت کنم. شاید هیچ‌وقت و هرگز کسی این‌گونه روبرویم نایستاده بود و این‌گونه به‌خودم نگفته بود که به […]
سپتامبر 14, 2013

پذیرش و عدم پذیرش

Jeune fille endormie - Picasso باید شرایط رو پذیرفت. مخصوصا شرایط نامناسب رو. اما هرگز نباید ماندن در شرایط نامناسب رو پذیرفت. ما از رخ دادن بسیاری اتفاق‌ها نمی‌تونیم جلوگیری کنیم. پذیرش شرایط یعنی این‌‌که ببینیم و درک کنیم که در اکنونمان کجا هستیم و عدم پذیرش ماندن در شرایط نامناسب یعنی مسئولیت تغییر برعهده ماست و نه هیچ‌کس دیگر که اگر ماندیم کسی مقصر نیست.
سپتامبر 14, 2013

پذیرش و عدم پذیرش

Jeune fille endormie - Picasso باید شرایط رو پذیرفت. مخصوصا شرایط نامناسب رو. اما هرگز نباید ماندن در شرایط نامناسب رو پذیرفت. ما از رخ دادن بسیاری اتفاق‌ها نمی‌تونیم جلوگیری کنیم. پذیرش شرایط یعنی این‌‌که ببینیم و درک کنیم که در اکنونمان کجا هستیم و عدم پذیرش ماندن در شرایط نامناسب یعنی مسئولیت تغییر برعهده ماست و نه هیچ‌کس دیگر که اگر ماندیم کسی مقصر نیست.
ژوئن 15, 2013

کارتن خوابی که متحول شد!

حس امید، دوباره به زندگی جریان می‌دهد. یک تلنگر برای بیدار شدن و به‌دست گرفتن سرونوشت، یک حرکت و در پس آن تحول. این حداقل حق […]
می 20, 2011

جمعه‌ها (۷): پشت دیوار

—————————————————————————————————————————————— کارگاه شناخت توانایی‌ها و نقاط قوت -۶ خرداد ۱۳۹۰ – برای ثبت نام کلیک کنید.