استعداد

اکتبر 21, 2015

چند کلمه با پدر و مادرها

پدر و مادرها! بچه‌ها نگران شما هستند. نگران حال و احوالتون. شما هم نگران بچه‌ها هستید. نگران آینده‌شون. این وسط آدم‌های نگران می‌خوان به هم محبت […]
سپتامبر 27, 2014

گام اول در شناخت توانایی‌ها

وقتی با افراد مختلف در فرآیند شناخت توانایی‌ها کار می‌کنم، چالشی تکراری بین همه مشترک است. برای این‌که این چالش را توضیح بدم شاید بد نباشه […]
می 25, 2013

ذهنیت بی‌ذهنی

داشتم برای یک برنامه‌ آموزشی کتاب Presentation Zen رو مرور می‌کردم که به این عبارت برخورد کردم: زمانی‌که شمشیرزن ذهنش خالی می‌شود، هیچ احساسی که در […]
آوریل 22, 2013

رقابت می‌کنم پس هستم

آدم‌ها ویژگی‌های متفاوتی دارند و همین تفاوت‌هاست که باعث بوجود آمدن مفاهیم مختلف، تکنولوژی‌های متفاوت و فضاهای گوناگون در دنیا شده است. این‌که هرکسی دنیا و اتفاق‌های آن را با عینک خود می‌بیند و برداشت‌های خود را دارد باعث می‌شود که اتفاق‌های گوناگون هر روز در دنیا شکل بگیرد. خصلت‌ها و ویژگی‌هایی که ما داریم باعث می‌شود که این تفاوت‌ها شکل بگیرد. در واقع نگاه متفاوت به رویدادهای مشترک به‌دلیل تفاوت‌های خود ماست. تمام خصلت‌ها و ویژگی‌های ما در حالت عادی خنثی هستند و در موقعیت‌های مختلف است که کارکرد خوب یا بد پیدا می‌کنند. مثلا درون‌گرا یا برون‌گرا بودن شاید به‌خودی خود مثبت و منفی نباشد. این‌که درون‌گرایی یا برون‌گرایی در چه شرایطی بروز کند به آن ویژگی تعریف خوب یا بد می‌دهد. اما برخی از این ویژگی‌ها به‌دلیل بروز بیرونی‌اش ممکن است که تصویر و احساس خوشایندی را به دیگران منتقل نکند و از طرف دیگران درست درک نشود.
آوریل 22, 2013

رقابت می‌کنم پس هستم

آدم‌ها ویژگی‌های متفاوتی دارند و همین تفاوت‌هاست که باعث بوجود آمدن مفاهیم مختلف، تکنولوژی‌های متفاوت و فضاهای گوناگون در دنیا شده است. این‌که هرکسی دنیا و اتفاق‌های آن را با عینک خود می‌بیند و برداشت‌های خود را دارد باعث می‌شود که اتفاق‌های گوناگون هر روز در دنیا شکل بگیرد. خصلت‌ها و ویژگی‌هایی که ما داریم باعث می‌شود که این تفاوت‌ها شکل بگیرد. در واقع نگاه متفاوت به رویدادهای مشترک به‌دلیل تفاوت‌های خود ماست. تمام خصلت‌ها و ویژگی‌های ما در حالت عادی خنثی هستند و در موقعیت‌های مختلف است که کارکرد خوب یا بد پیدا می‌کنند. مثلا درون‌گرا یا برون‌گرا بودن شاید به‌خودی خود مثبت و منفی نباشد. این‌که درون‌گرایی یا برون‌گرایی در چه شرایطی بروز کند به آن ویژگی تعریف خوب یا بد می‌دهد. اما برخی از این ویژگی‌ها به‌دلیل بروز بیرونی‌اش ممکن است که تصویر و احساس خوشایندی را به دیگران منتقل نکند و از طرف دیگران درست درک نشود.
می 30, 2012

آدم‌ها را با یک خط‌کش متر نکنید

در مطلب قدرت درون‌گراها به یک مبنای تفاوت انسان‌ها اشاره کردم. شاید درون‌گرایی و برون‌گرایی یکی از بارزترین و ملموس‌ترین مبناهای تفاوت آدم‌ها با یکدیگر باشد. همانطور که در آن مطلب هم اشاره کردم عوامل زیادی هم وجود دارند که انسان‌های متفاوت را می‌سازند. به‌همان اندازه که ما ظاهر متفاوتی نسبت به‌یکدیگر داریم، به‌همان میزان هم رفتارها و ویژگی‌های متفاوتی داریم. یکی دیگر از مبناهای تفاوت، استعدادهای آدم‌هاست. استعدادها الگوهای تکرار شونده رفتارها، احساس‌ها و افکار است که به‌صورت ذاتی در ما وجود دارد. وقتی می‌گوییم ما در کاری استعداد داریم یعنی باید بتوانیم در صورت سرمایه‌گذاری درست، کاری را با کیفیت همواره بالا انجام بدهیم. استعدادها در ما وجود دارند اما باید کشف بشوند. ما برحسب استعدادهای متفاوتی که داریم، کارهای مختلفی را با کیفیت‌های متفاوتی انجام می‌دهیم. اگر بصورت ذاتی استعداد انجام کاری را داشته باشیم، شانس پیشرفت و موفقیت ما در آن کار بیشتر است.
آوریل 17, 2012

برگزاری کارگاه‌ SQF (شناخت توانایی‌ها)

امسال هم مثل سال گذشته برنامه برگزاری کارگاه‌ها رو دارم و کارگاه SQF: Strengths Quest Foundation – مبانی شناخت توانایی‌ها از 7 اردیبهشت 14 اردیبهشت برگزار خواهد […]