ارزیابی عملکرد

مارس 6, 2018

چگونه با افرادی که عملکرد مطلوب نداشته‌اند خداحافظی کنیم؟

معمولا پایان سال زمان پایان قراردادهای کاری هم هست و چه در یک شرکت فرآیند ارزیابی عملکرد مدون وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد، مدیران […]
می 30, 2012

آدم‌ها را با یک خط‌کش متر نکنید

در مطلب قدرت درون‌گراها به یک مبنای تفاوت انسان‌ها اشاره کردم. شاید درون‌گرایی و برون‌گرایی یکی از بارزترین و ملموس‌ترین مبناهای تفاوت آدم‌ها با یکدیگر باشد. همانطور که در آن مطلب هم اشاره کردم عوامل زیادی هم وجود دارند که انسان‌های متفاوت را می‌سازند. به‌همان اندازه که ما ظاهر متفاوتی نسبت به‌یکدیگر داریم، به‌همان میزان هم رفتارها و ویژگی‌های متفاوتی داریم. یکی دیگر از مبناهای تفاوت، استعدادهای آدم‌هاست. استعدادها الگوهای تکرار شونده رفتارها، احساس‌ها و افکار است که به‌صورت ذاتی در ما وجود دارد. وقتی می‌گوییم ما در کاری استعداد داریم یعنی باید بتوانیم در صورت سرمایه‌گذاری درست، کاری را با کیفیت همواره بالا انجام بدهیم. استعدادها در ما وجود دارند اما باید کشف بشوند. ما برحسب استعدادهای متفاوتی که داریم، کارهای مختلفی را با کیفیت‌های متفاوتی انجام می‌دهیم. اگر بصورت ذاتی استعداد انجام کاری را داشته باشیم، شانس پیشرفت و موفقیت ما در آن کار بیشتر است.