کارگاه پرسنال برندینگ در همایش روز جهانی رسانه‌های اجتماعی