کوله‌پشتی کارآفرینی (3) – آیا تنها از شکست‌ها باید درس گرفت؟