چرا برندگان مدال برنز از برندگان مدال نقره خوشحال‌ترند؟